Щастието

Когато човек реши да разсъждава върху дадено понятие, обикновено започва от дефиницията му. Доста трудно е да се обясни например що е любов, или що е вяра, тъй като и двете чувства са твърде субективни. Никой не може да ти каже какво изпитваш, когато обичаш, нито да ти предрече кой ще събуди у теб подобно […]

Tags: