Какво прави някои екипи по-добри от други?

Не е достатъчно само да съберете група от умни хора, които да наречете екип. Има нещо по-важно, което го кара да сработи и това е социалният капитал – доверието, знанията, взаимодействието и споделените норми, които правят една група устойчива. Може в компанията да имате брилиантни индивиди, но това, което ги кара да споделят идеи помежду […]

Tags: