Песните, обединяващи поколенията

Всеки от нас е представител на едно определено поколение и всеки от нас е уникален сам по себе си. Смятам, че всяко поколение има своите предимства и недостатъци, както и хората във всяка възраст са красиви по различена начин. Вярно е, че възрастовите граници между поколенията все повече се свиват през последните години заради технологичните […]

Tags: