Зеленото е красиво!

Нека сме повече зелени. Не, нямам предвид някаква предизборна политическа агитация. Говоря ви за отношението към природата. Напоследък сме занемарили всички свои отговорности към нея. Не се замисляме колко боклук трупаме и как го изхвръляме, колко вода хабим и колко вещи можем да използваме повторно. Ако всеки един жител на планетата се научи да ползва точно […]