Rate this post

Ако трябва да говорим за световни тенденции на пазара на труда, то към момента ангажираността на служителите би заела централно място. Представете си всичките ви колеги да идват с желание на работа и с ентусиазъм да споделят идеите си. Атмосферата в офиса би била много по-приятна и позитивна, и не само. Тази положителна нагласа на всички стимулира креативността им, както и чувството на принадлежност към фирмата. Те искат да са част от цялото и да й помогнат тя да постигне целите си.

От своя страна, работодателят трябва да положи усилия, свързани с мотивацията и атмосферата в офиса. За да задържи един служител, той трябва да покаже, че го цени, а не да демонстрира поведение, в което намеква, че всеки е лесно заменим. Компаниите с ангажирани служители изпреварват по развитие останалите. Там поощренията са както финансови, така и словесни, като последното също не трябва да се забравя. Намерих едно youtube видео, където много добре е обяснено защо е необходимо служителите да са ангажирани и какви са ползите за фирмата от това. Изгледайте го и си направете своите изводи.

Google+ Comments

Размисли Tags:

Leave a Reply