Ако трябва да говорим за световни тенденции на пазара на труда, то към момента ангажираността на служителите би заела централно място. Представете си всичките ви колеги да идват с желание на работа и с ентусиазъм да споделят идеите си. Атмосферата в офиса би била много по-приятна и позитивна, и не само. Тази положителна нагласа на всички стимулира креативността им, както и чувството на принадлежност към фирмата. Те искат да са част от цялото и да й помогнат тя да постигне целите си.

От своя страна, работодателят трябва да положи усилия, свързани с мотивацията и атмосферата в офиса. За да задържи един служител, той трябва да покаже, че го цени, а не да демонстрира поведение, в което намеква, че всеки е лесно заменим. Компаниите с ангажирани служители изпреварват по развитие останалите. Там поощренията са както финансови, така и словесни, като последното също не трябва да се забравя. Намерих едно youtube видео, където много добре е обяснено защо е необходимо служителите да са ангажирани и какви са ползите за фирмата от това. Изгледайте го и си направете своите изводи.

Google+ Comments

Размисли Tags: