Манифестирането е процесът на създаване на реалността или постигане на целите чрез фокусиране на мисли, емоции и убеждения. В основата си, манифестирането се основава на принципа, че всичко е енергия, която можем да манипулираме чрез собствената си нагласа.

Вярването, че нещото, което желаем, е възможно и достъпно за нас, е от съществено значение. Поставянето на ясни намерения за това какво искаме да постигнем също е ключово.

Визуализацията на желаното състояние или обект помага да се укрепят емоциите и вярванията около това. Визуализирането създава ясна картина в ума ни за това какво искаме да постигнем. Определянето на положителни мисли и емоции във връзка с желаното състояние подсилва привличането му в живота ни.

Но манифестирането не означава само чакане на нещата да се случат. То включва и активни стъпки и действия, които подпомагат процеса на постигане на целите ни.

Как да манифестираме:

Концентрирайте се върху желанията си: Идентифицирайте ясно какво искате да постигнете или да привлечете в живота си.

Практикувайте визуализация: Представете си себе си в състоянието или с обекта, който желаете да привлечете, и изживейте това максимално интензивно, сякаш вече е факт.
Бъдете благодарни и с вяра, че вече притежавате това, което желаете.

Манифестирането не е магия, а по-скоро метод за създаване на реалността, който включва психически, емоционални и физически усилия, насочени към постигане на желаните резултати.
Ще пробвате ли?

Google+ Comments

Размисли Tags: