11Измененията в новия Наказателен кодекс, отнасящи се до културните ценности се възприеха с открит негативизъм от обществото. Причината е, че ако се приеме чл. 278, ал. 6 от НК ще предвижда санкция до 4 години лишаване от свобода и глоба за всеки, който не е регистрирал притежанието на културна ценност – вещ по-стара от 50 години с културно значение за страната. Ако притежателят разполага с три или повече такива вещи Наказателният кодекс постановлява до 6 години лишаване от свобода, тежка глоба и възможност за конфискация до една втора от имуществото му.

Против мерките се обявиха председателят на Съюза на колекционерите проф. Валери Стефанов, председателят на Съюза на антикварите Юлия Върбанова,с отворено писмо изрази мнеието си Любен Генов, председател на Съюза на художниците, както и проф. Николай Овчаров, акад. Светлин Русев, бившият главен експерт на НСБОП по предотвратяване на незаконния трафик на паметници на културата и директор на фондация „Тракия? Кирил Христосков и др.

Към тях вече се присъедини и Светльо Кантарджиев, учредител на Фондация за съхранение на културното наследство „Мизия? и член на Съюза на колекционерите. Той нарече промените „немислими и неизпълними? поради неяснотата на тълкуването им, но и невъзможността от реалното им изпълнение. Необходими са не само техническо време, за да бъде извършена експертна легитимация на всяка декларирана вещ, но това ще опразни джобовете на много хора, които притежават в наследство книги, картини, монети, вази и други…

Според него най-голямата културна ценност е човекът и законите трябва да бъдат създадени с мисъл за сигурността, просперитета и доброто съществуване. Ако новият закон се приеме, хиляди хора ще станат потенциално заплашени от затвор, а това не би трябвало да се случва в едно съвременна, демократична страна, каква се опитва да бъде България пред света.

Google+ Comments

Размисли Tags: