Чарът на вертикалното земеделие

Изхранването на хората на планетата ни е може би една от най-често коментираните теми. Тъй като населението ни наброява 8 милиарда, то възниква въпросът дали има толкова налични блага. Затова много организации и изобретатели работят в посока на въвеждане на нови технологии и методи, за да запазим и увеличим природните богатства. Такъв пример е с […]

Tags: