Изхранването на хората на планетата ни е може би една от най-често коментираните теми. Тъй като населението ни наброява 8 милиарда, то възниква въпросът дали има толкова налични блага. Затова много организации и изобретатели работят в посока на въвеждане на нови технологии и методи, за да запазим и увеличим природните богатства. Такъв пример е с въвеждането на вертикално земеделие.

Какво представлява то? Всъщност първо трябва да си отговорим къде възниква и защо. Причината ясно я изразих в първия абзац. А изхранването на хората изисква големи декари земя с почва и климат, благоприятни за отглеждането на всяка култура. Но населените места започват доста да се разрастват и затова държави с по-малка територия се оказват в капан.

За да задоволи потребностите на населението, се ражда вертикалното земеделие. То представя вертикално разположени късове почва, които позволяват отглеждането на различни култури на различни нива. Така на един квадрат земя например могат да се отгледат поне още 6 квадрата. Идеята е супер и приложена в страни като Белгия например дава отлични резултати.

Но вертикалното земеделие има и още едно предимство – премахва зависимостта на държавата от внос на зеленчуци. По този начин едновременно се дава независимост на пазара, хората получават добре отгледани храни и се използват рентабилно природните блага. А съвсем нов тренд е и че големи по територия държави като Русия започват да въвеждат подобен тип земеделие. Защо – ще коментираме в друг текст.

Определено аз виждам бъдеще в този нов вид земеделие и затова го споделям в блога. А дали сред четящите има и земеделци, които вече прилагат модела и в България?

Google+ Comments

Размисли Tags: