Някак не мога да остана безпристрастна към актуалните теми от деня. Конфликтът между Русия и Украйна все повече ескалира и колкото и да не ми се иска, мисля, че ще последва война. Тя не е решението на 21-ви век и имаме много примери от историята, които го доказват. Войната всъщност е най-скъпото нещо на света – и материално, и човешки. За да го докажа, подготвих няколко примера.

Няма как да не започна от войната, която доведе до 73 мил. жертви. Това е Втората световна война, продължилва цели 6 години. За това време сражения е имало на 3 континента и в 3 океана. В нея участват всички развити страни в света, а парите, които са похарчени са 4,1 трилиона долара. Несъмнено е най-голямото падение в човешката ни история.

Втората световна война явно не била достатъчно красноречива, защото само 10 години след нея избухва друга. Тя е между Виетнам и САЩ. Нейната продължителност е цели 20 години. Жертвите тук не могат да бъдат точно констатирани. Само си представете, че след като САЩ се изтегля, територията на Виетнам е опустошена. А за това действие са дадени около 738 милиарда долара.

Третият ми фрапиращ пример е за конфликта между Северна и Южна Корея. Той се заражда в началото на 50-те години и продължава само 3 лета. Нейната цел обаче не е обединяване на двете Кореи, а за надмощието на Запада над Изтока. Това довежда до милиони жертви на военни и цивилни. А изразходените средства за този период са 341 милиарда долара.

Цялата тази информация какво ви говори? Вместо тези средства да се дадат в помощ на третия свят, те се влагат за унищожения. Надявам се вече да сме надраснали този период и да сме се научили да водим дипломация. Войната е скъпа на сърцето и на икономиката. Моля за мир!

Google+ Comments

Размисли Tags: