Съвременните ученици и тяхното възпитание

В навечерието на новата учебна година милиони и милиарди мисли връхлитат главата ми и ме карат да търся отговори на въпроси като: Къде сбъркахме, та днешната младеж е толкова агресивна? Родителите или учителите са виновни? Кой има най-голяма отговорност при формирането на подрастващия като личност? За съжаление, напоследък самите ученици проявяват все по-слаба инициатива относно основните […]

Tags: