Днес в блога си реших да ви споделя добрия опит с една от водещите колекторски агенции в България и всъщност колко полезни са те за бизнеса. Започвам от факта, че работя в голяма компания и като всяка подобна, ние също изпълняваме функцията отпускане на средства на партньорски дружества. Предвид пандемията обаче и други обстоятелства, една от тези компании доста просрочи вноските си. В момента и финансовото състояние на нашата компания не е цветущо и затова всяко налично средство ни е ценно.

Първоначално предприехме стратегията ние сами да се свържем с финансовия отдел на просрочилото дружество. След използване на немалък ресурс от хора, редица проведени разговори, няколко отхвърлени, и отдалечаване от добрия тон, решихме, че трябва да сменим подхода. В противен случай щяхме не само да забавим още повече разплащанията, но и да загубим добрите си партньорски отношения.

Водени от този стремеж, се свързахме с ЕОС Матрикс. Те са лидери на българския пазар от вече 18 години в изкупуване и събирането на вземания от различни юридически и физически лица. Гаранция за добрата им работа ни вдъхна факта, че са съоснователи на Асоциацията на колекторските агенции в България. Заедно с това са част немската EOS Group и споделят добри западни практики. Презентираха ни услугите си и се оказа, че имат много опит и на българския пазар и добре знаят какви стъпки да предприемат според ситуацията, което ни успокои, че все пак ще запазим добри отношения с клиента.

Така ЕОС Матрикс поеха нашия случай. Успяха бързо да се свържат с просрочилото дружество. Техният подход включваше отлична комуникация и предлагане на индивидуални решения. Това гарантира осъзнаване на реалната ситуация, взимане на адекватни решения и достигане до правилни действия по разплащането. За нас като компания, искаща да събере вземанията си, бе важно да ги получим. Но за ЕОС Матрикс е от съществено значение да не се уронва престижът и на двете страни, да се запазят добрият имидж и тон, за да се продължат партньорските взаимоотношения.

Трябва да ви кажа, че прехвърлянето на събирането на вземанията на колекторската компания ни осигури редица предимства. Освободи ни се персонал, който можеше пълноценно да изпълнява останалите си задължения. Разплащането на средствата започна изключително бързо. А най-важното е, че успяхме да продължим работа с клиента, просрочил задълженията си, с доверие, разбиране и сигурност.

Google+ Comments

Uncategorized Tags: