Колко широк поглед имате върху света, който ни заобикаля? Интересувате ли се от него или сте се ограничили в собствения си живот и този на близкото ви обкръжение? Аз лично искам да знам какво се случва не само около мен, но и на глобално равнище и то по всякакви въпроси. Хубаво е човек да се интересува от всичко по малко, но не от любопитство, а по-скоро с цел разширяване на общата култура.

largeИ тук вече стигаме до същината на темата – до това какво всъщност знаеш и какво си мислиш, че знаеш. В днешно време информацията те залива отвсякъде, тя е толкова обширна, че и 100 човешки живота няма да ти стигнат да я изучиш цялата. Само суперкомпютър би имал отговор на всичко, за хората това е непосилна задача. В този ред на мисли дори да се смяташ за експерт в дадена област, все ще има нещо от нея, с което не си запознат. Върховно знание дори и само в едно поле на познанието не може да се постигне.

Всеки един човек в даден момент от времето има оскъдни знания спрямо цялото световно познание, което ни заобикаля. Специалистите в дадено поле на науката например знаят повече от останалите, ако сравняваме един човек с друг. От гледна точка на познанието, което е необятно, това не е така. В която и да е област то не свършва с последната точка на изречението в някоя статия, а преминава в следващата и по-следващата и т.н.

Знанието няма начало и край, то клони от минус безкрайност до плюс безкрайност. Ето защо не знаеш нищо, Джон Сноу. Ако вярваш в противното, заблудил си се.

Google+ Comments

Размисли Tags: