Имам един любим цитат от реч на Стив Джобс, произнесена през 2005 година пред завършващите тогава Станфордския университет студенти. Една от репликите отдавна се е запечатала в съзнанието ми, а именно тази, че можеш да свържеш точките, гледайки само отзад напред, т.е. назад в миналото, намирайки се в настоящето. Тези слова на вид толкова прости съдържат огромна логика в себе си, но само когато някой ги е изрекъл гласно, разбираш колко са верни.

Ако в момента правиш нещо, което ти се струва незначително, след години може да се окаже, че именно това нещо е било от ключово значение, но тогава ти не си го осъзнавал все още. Звучи мотивиращо, нали? Това донякъде оправдава нещата, които вършим сега с несигурност, вярвайки, че в тях е имало смисъл или ще има смисъл, когато се придвижим напред в бъдещето и погледнем назад в миналото. Ползата няма да я открием в настоящия момент обаче, трябва да мине време.

Google+ Comments

Лични Tags: