На планетата Земя ние хората се приемаме за най-интелигентните същества, които имат разум. Но въпреки това имаме много неизвестни относно сътворението на света и неговото развитие. Доказателство, че има още много да учим и че може би някои същества се доближават до нашия начин на комуникация, са делфините. А какъв е последният извод, до който достигнаха учените, ви споделям днес в блога.

Първо ще припомня някои факти, които ще помогнат по-лесно да свържем картинката. Делфините са бозайници и се смятат за интуитивни и с потенциал за развитие на интелигентността близък до този на хората. Те са социални същества и обичат да комуникират както помежду си, така и с другите. За целта използват сложен език, който все още не е напълно разучен от изследователите.

Всъщност донякъде делфините са загадка, защото техният мозък и това как функционира са обсег на проучвания и до днес. Но докато се обследват, то се установява, че морските бозайници могат не само да общуват, но и да се синхронизират. Това означава, че е възможно да работят в екип. Подобно явление сред животинския свят се наблюдава само при невестулките, но е израз на съперничество между мъжките за женската.

И така, как изобщо се осъществява работата в екип при делфините? Тя се изразява под формата на имитиране на звуци и действия. Явлението се наблюдава изключително при мъжките индивиди. Любопитно е, че по този начин те изграждат връзка помежду си и се синхронизират на всякакво ниво. А това дори при нас хората понякога е трудно, защото не вибрираме на една чистота.

Е, май не само човеците са толкова развитие. Може би има и направление, в които делфините са много по-сензитивни, а с това и емоционално, и физически по-интелигентни. Може да ни е трудно да си го признаем, но поне може да се поучим.

Google+ Comments

Uncategorized Tags: