Как да бъдеш интересен човек?

Едва ли има някакво писано правило за това как да бъдеш интересен човек, а и дефиницията за такъв е различна за всички. Факт е обаче, че интересните персонажи, каквито и да са те във вашата представа, привличат останалите и всички искат да си общуват с тях, да работят с тях или да им бъдат приятели. […]

Tags: